به صفحه کلینیک ما
خوش آمدید

مرکز خدمات تخصصی پوست، مو و لیزر جهاد دانشگاهی فعالیت خود را به​صورت محدود از سال 1380 آغاز نمود. درحال حاضر این مرکز به عنوان زیرمجموعه مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران با حضور شش متخصص پوست و مو – دارای بورد تخصصی و عضو هیئت علمی – به ارائه کلیه خدمات درمانی، جراحی و لیزر در این حوزه می پردازد.