کاشت مو و ابرو

درحال حاضرتنها راه درمان و ترمیم موهای ازدست رفته در برخی از انواع ریزش مو استفاده از پیوند موی طبیعی است که این پیوند درنواحی مختلف ازجمله سر، ابرو، ریش، سبیل، مژه و حتی نواحی اسکار قابل انجام است.
روش   FUTو   FITجزو رایج ترین روش های کاشت مو هستند که با مشورت پزشک می توان مناسب ترین روش را انتخاب کرد. باتوجه به اینکه فولیکول های مو به صورت تک تک و با همان حالت طبیعی کاشته می شوند، موهای کاشته شده همانند موهای طبیعی رشد خواهند کرد.
در کاشت مو با توجه به نوع روش پیوند از موهای خود شخص متقاضی (از پشت سر یا ناحیه ای دیگر از بدن) برداشته می شود و سپس با استفاده از میکروسکوپ و لوپ های مخصوص، فولیکول های آن به صورت تک تک جدا می شوند. فولیکول ها با همان ظرافتی که جدا شده اند در ناحیه گیرنده با ایجاد برش هایی در حد یک میلی متر پیوند زده می شونداز ویژگی های مثبت پیوند موی طبیعی این است که بدن به این موها واکنشی نشان نمی دهد. با توجه به این که در این روش، عضو پیوندی از بدن خود فرد تهیه می شود، نیازی به نگهداری و مراقبت های درمانی معمول در انواع پیوندهای عضو وجود ندارد.