هایفوتراپی

این دستگاه فرایندی شبیه به دستگاه سونوگرافی البته با انرژی زیاد  دارد و برای افرادی این دستگاه پیشنهاد می شود که از پوست خود این انتظار دارند که صورتشان لیفت طبیعی داشته باشد.