فرکشنال RF

این سیستم که گاهی به آن MFR مخفف microneedle fractional RF (آر اف فرکشنال سوزنی) هم می گویند، به این صورت عمل می کند:
سوزن های بسیار ظریف وارد پوست شده و بین آنها امواج رادیویی مبادله می شود این مساله باعث ایجاد گرما در بخش درم پوست می گردد و خود این گرما هم باعث ایجاد کلاٰٰژن جدید و اتقباض کلاژن های قدیمی می شود. کلمه فرکشنال به معنی بخش و قسمت است به این معنی که فقط بخش هایی از پوست حرارت می بیند و بخش عمده ای در معرض حرارت قرار نمی گیرد. این مساله باعث می شود که عوارض آر اف فرکشنال کمتر شودآراف فرکشنال یکی ازجدیدترین روش های جوانسازی صورت به شمار می رود.