ساب سیژن

ساب سیژن درمان جراحی سرپایی ساده و ایمنی است که به منظور رفع اسکارهای بسیار عمیقی انجام می‌شود که فرورفتگی قابل توجهی را در پوست ایجاد کرده‌اند. در این جراحی سرپایی پوست ناحیه آسیب دیده از بافت همبند جای زخم جدا می‌شود تا پوست جدید صاف‌تر باشد. پس از سابسیژن درمان‌های دیگری مانند لیزر، لیزر فرکشنال CO2 و میکرونیدلینگ انجام می‌شود تا بافت همبند از بین برود، پوست بالاتر قرار بگیرد و صاف شود و رنگ پوست یک‌دست گردد.
ساب سیژن پوست باعث ترمیم و بازسازی بافت عادی زیر اسکار می‌شود که در نهایت به بالا رفتن ناحیه آسیب دیده می‌انجامد. در پایان نوارهایی که اسکار را به چربی زیرپوستی متصل می‌کند از بین می‌رود و اسکار آزاد می‌شود.