تزریق چربی

بی عارضه ترین راه های جوانسازی پوست تزریق چربی است
یکی از روش های خیلی خوب و بی عارضه برای جوان سازی صورت و پشت دست ها، تزریق چربی خود فرد است؛ به این ترتیب که از ناحیه شکم و پاها یا اطراف زانو، چربی برداشت شده و سپس در ناحیه صورت تزریق می شود.